Objekti

Ustanova “Dječji vrtići” Mostar u svom sastavu ima šest jedinica :

 

Jedinica „ Radobolja“
Adresa : Kneza Mihajla Viševića Humskog bb
Telefon : +387 36 325 152
Jedinica  „Kuća od kamena“ 
Adresa : Vukovarska bb
Telefon : +387 36 318 125
Jedinica „Sunce“ 
Adresa : Bijeli Brijeg bb
Telefon : +387 36 343 268
Jedinica „Zvončić“ 
Adresa : Ante Starčevića bb
Telefon : +387 36 347 927
Jedinica „Mrvica“ 
Adresa : Hrvatske mladeži bb
Telefon : +387 36 318 737

_______________________________________________________________

Jedinica u Rodoču

Adresa: Rude Hrozničeka b.b.

Telefon: +387 36 351 131