Sigurnosno-zaštitne mjere i protokoli postupanja u rizičnim situacijama u Ustanovi “Dječji vrtići” Mostar

Upravno vijeće Ustanove “Dječji vrtići” Mostar, na sjednici održanoj 28. 02. 2019. godine, usvojilo je Sigurnosno-zaštitne mjere i protokole postupanja u rizičnim situacijama. Mjere i protokoli stupaju na snagu 08. ožujka 2019. godine.

Mjere i protokoli

Attachments

Komentari su zatvoreni.