“PREGLEDAJ-PROGLEDAJ”

Danas je u našoj ustanovi počeo Program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta od 4 do 5 godina, pod nazivom “Pregledaj – progledaj”.

S ciljem blagovremenog otkrivanja poremećaja vida kod djece ovaj program je pokrenuo Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a realiziraju ga liječnici sa  Poliklinike za očne bolesti SKB Mostar.

Program se sastoji od pregleda vida djece, uz suglasnost roditelja/staratelja.

Prije nekoliko godina slične preglede su liječnici, pod vodstvo dr. Irene Sesar, obavili za djecu naše ustanove i postignuto je puno na prevenciji slabovidosti kod djece predškolske dobi.

Komentari su zatvoreni.