Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Izrada i ugradnja unutarnjih drvenih vrata (Sunce)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Program za obračun plaća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Sanitarni pregled djelatnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Pregled elektroinstalacija i gromobranskih instalacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Mjerenje uvjeta radne okoline

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Ugradnja sustava videonadzora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-Usluge analize brisova radnih površina, igračaka, uređaja itd.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija prostora

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – El. kiper

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Prehrambeni artikli i napitci

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Servis i izmjena uložaka na sistemu za filtriranje NOA 5

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Usluge tehničke i fizičke zaštite objekta

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Artikli za čišćenje i higijenu

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Gorivo i plin

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Uredski materijal i pribor za djecu

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Voće i povrće

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Lož ulje

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Usluge čišćenja vanjskog šrenda

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Kruh

Odluka o izboru najpovoljnije ponuditelja – Meso

Komentari su zatvoreni.