JEDINICA “SUNCE” – TJEDAN DJETETA

Zavrti se, poskoči i u Dječji tjedan doskoči.

“Dijete ima pravo na igru” (konvencija o pravima djeteta).
Zajedničko druženje, igra i natjecanje na otvorenom.

Komentari su zatvoreni.